loading
logo

პირობები და წესები

BestBus Georgia- დან ტრანსპორტის დაჯავშნამდე – ყურადღებით წაიკითხეთ წესები და პირობები! თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები, დაგვიკავშირდით.

პირობები და წესები ( ბოლო განახლება: 01.12.2021 )

1. მთავარი

1.1 BestBus Georgia მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი სამოგზაურო მომსახურების შესყიდვა / გადახდა. თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის. როგორც წამყვანი მოგზაური.
1.2 პირობები მოქმედებს დაბეჭდვის დროს. გირჩევთ შეამოწმოთ ვებსაიტები ან მოითხოვოთ უახლესი წესები და პირობები თქვენი ტურისტული სააგენტოს ან BestBus Georgia– სგან ჯავშნის გაკეთებამდე.
1.3 თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმის გადამოწმებაზე, რომ თქვენი ყველა ჯავშანი ზუსტი და სრულყოფილია, მათ შორის მოგზაურობის თარიღები.
1.4 კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად შეცვალოს ეს პირობები და წესები ნებისმიერ დროს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. თითოეული ცვლილება (შესაბამისი თარიღით) ქვეყნდება ვებგვერდზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა დროდადრო ეწვიოთ ვებგვერდს, რათა შეამოწმოთ პირობები და წესები ცვლილებები და/ან დამატებები.
1.5 თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობები და წესები– ს, გთხოვთ, შეწყვიტოთ ვებგვერდის ნებისმიერი გამოყენება. ვებგვერდზე ყოფნა, ანგარიშის გახსნა, კლიენტი გახდება და სერვისების გამოყენება არის თქვენი უპირობო მიღების ამ პირობები და წესები მტკიცებულება.

2. ვიზები და პასპორტები

2.1 თქვენი პასუხისმგებლობაა შეამოწმოთ თქვენი შვებულებისთვის სავიზო და პასპორტის ყველა მოთხოვნა. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვიზისა და შესვლის ყველა დოკუმენტის დამოუკიდებლად მოპოვებასა და გადახდაზე, სამედიცინო და სხვა მოთხოვნების დაცვაზე, აგრეთვე კანონმდებლობით, რეგულაციებით, ბრძანებებით ან / და მოთხოვნებით გათვალისწინებულ დოკუმენტებზე. BestBus Georgia ვერ მიიღებს პასუხისმგებლობას მგზავრის უარი საქართველოში შემოსვლაზე იმის გამო, რომ მგზავრმა არ შეასრულა სათანადო დოკუმენტები ან არ შეასრულა გარკვეული მოთხოვნები შემოსვლისა და გასვლის შესახებ.

3. დაჯავშნა და გადახდები

3.1 მომხმარებელმა უნდა გადაუხადოს BestBus Georgia- ს თხოვნის საფუძველზე, ყველა ხარჯი, მოსაკრებელი, გადასახადი და ა.შ. ასეთი ინვოისი ან სხვაგვარად შეთანხმებულია BestBus Georgia- სთან.
3.2 მას შემდეგ, რაც BestBus Georgia მიიღებს თქვენს სრულ დეპოზიტს ან დათანხმდება ნებისმიერი მომსახურების ფასზე, ფასი გარანტირებული იქნება და თქვენ დაცული იქნებით თქვენი შეკვეთის საბაზო ფასის გაზრდისგან (უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილების გამო).
3.3. ტრანსფერებისა და ტურების ან BestBus Georgia- ს მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი მომსახურების ფასები და ხარჯები თავდაპირველად შეთანხმებულია კლიენტთან წერილობით. ფასები შეიძლება შეიცვალოს, როდესაც ვარიანტები დაემატება ან ტურები და ტრანსფერების მომსახურება გაგრძელდება და ამას მხოლოდ ტურისტული სააგენტო და კლიენტი შეთანხმდებიან ზეპირად ან წერილობით.
3.4 ვიღებთ ონლაინ შეკვეთებს პიკაპის მიღებამდე 5 დღით ადრე. თუ შეკვეთას შეუკვეთებთ 5 დღემდე ადრე, უნდა დაუკავშირდეთ ჩვენს აგენტებს ტელეფონით (+995 599 000 710) თქვენი ჯავშნის წერილობით დასადასტურებლად (ელ.ფოსტა, SMS და ა.შ.). წინააღმდეგ შემთხვევაში BestBus Georgia პასუხს არ აგებს თქვენს ჯავშანზე.
3.5 ჩვენს ვებ – გვერდზე ნაჩვენები მგზავრობის დრო მხოლოდ მითითებულია და არაზუსტია, რადგან ის შეიძლება განსხვავდებოდეს საგზაო მოძრაობის პირობებიდან გამომდინარე, ასე რომ, თუ ფრენის დროს მოგზაურობთ, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი მოგზაურობის დრო. BestBus Georgia არ არის პასუხისმგებელი დანიშნულების ადგილზე დაგვიანებაზე საცობების, საგზაო პირობების ან მძღოლების კონტროლზე გადაუჭრელი სიტუაციების გამო.
3.6 დანიშნულების ადგილზე სტუმრის ლოდინის მაქსიმალური დრო მძღოლთან შეხვედრისას არის 1 საათი. 1 საათის შემდეგ თქვენს ხარჯებს შეიძლება დაეკისროს დამატებითი გადასახადი.
3.7 თუ მძღოლი ვერ იპოვნეთ ადგილას, თქვენ უნდა დარეკოთ ჩვენს ტელეფონის ნომერზე +995 599 000 710. თუ თქვენგან არ გვესმის, შეკვეთას ვუყურებთ როგორც “არა შოუს” და გვექნება უფლება დააკისროს მთლიანი თანხა და არ მოგცემთ თანხის დაბრუნებას, თუ წინასწარ გადაიხადეთ.
3.8 BestBus Georgia გთავაზობთ სხვადასხვა სახის მანქანებს, როგორიცაა სედანი (3 მგზავრი), მიკროავტობუსი (5 მგზავრი), მიკროავტობუსი და ავტობუსი (18 მგზავრი და 54 მგზავრი) ერთი ადამიანისთვის შეუძლია – ჩემოდანი 1 (არაუმეტეს 20 კგ) და 1 ხელბარგი. თუ მეტი ბარგი გაქვთ, უნდა დაუკავშირდეთ ჩვენს აგენტს და მოაწყოთ თქვენი ბარგის ტრანსპორტირება ან გამოიყენოთ უფრო დიდი მანქანა.
3.9. BestBus Georgia- ს მომსახურებით სარგებლობისას, მგზავრები პასუხისმგებელნი იქნებიან თავიანთ ბარგზე ან პირად ნივთებზე. BestBus Georgia პასუხს არ აგებს ჩვენს მანქანებში დაკარგული ნივთების ან ბარგისთვის.
3.10. თუ მგზავრმა რაიმე სახით დააზიანა მანქანა, BestBus Georgia- ს აქვს უფლება დააკისროს მგზავრს მინიმუმ 50 აშშ დოლარი ან შეიძლება დააკისროს უფრო მეტი თანხა ავტომობილის დაზიანების ხარისხის შესაბამისად.

4. გაუქმება (მომხმარებლის მიერ) და თანხის დაბრუნება

4.1 შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ჯავშანი, თუ წერილობით შეატყობინებთ BestBus Georgia- ს აგენტს. გაუქმების საფასური, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, განისაზღვრება იმ თარიღის მიხედვით, თუ ტურ ოპერატორი მიიღებს გაუქმების შესახებ შეტყობინებას და აისახება გაუქმებული ტურის, პროდუქტის ან მომსახურებისათვის გადახდილი მთლიანი ფასის პროცენტულად.
4.2 კლიენტი ვალდებულია შეატყობინოს BestBus Georgia- ს ტუროპერატორის მიერ გაწეული მომსახურების გაუქმების შესახებ. თუ BestBus Georgia არ მიიღებს შეტყობინებას გაუქმების შესახებ, მოქმედებს გაუქმების საფასურის არ დაბრუნდება.
4.3 BestBus Georgia არ გთავაზობთ ჯავშნისთვის წინასწარი გადახდის 10-20% -ის დაბრუნებას. 10-20% -ის წინასწარი გადახდა არ დაბრუნდება.
4.4 BestBus Georgia იცავს გაუქმების საფასურის პოლიტიკას და გაუქმების საფასური არ უბრუნდება. გთხოვთ, იხილოთ გაუქმების საფასური ქვემოთ ჩამოთვლილი.
მომსახურების დაწყებამდე 60 დღით ადრე: გაუქმების საკომისიო – მთლიანი ღირებულების 10% (გარიგების საფასური არ შედის ფასში)
მომსახურების დაწყებამდე 30 დღით ადრე: გაუქმების საკომისიო – მთლიანი ღირებულების 30% (გარიგების საფასური არ არის გათვალისწინებული ფასში)
მომსახურების დაწყებამდე 10 დღით ადრე: გაუქმების საკომისიო – მთლიანი ღირებულების 50% (გარიგების საფასური არ არის გათვალისწინებული ფასში)
მომსახურების დაწყებამდე 2 დღე (48 საათი): გაუქმების საკომისიო – მთლიანი ღირებულების 100% (გარიგების საფასური არ არის გათვალისწინებული ფასში)

5. გაუქმება (კონტრაქტორის მიერ) და თანხის დაბრუნება

5.1 BestBus Georgia- ს უფლება აქვს გააუქმოს დაჯავშნა, თუ კომპანიას აქვს ტექნიკური პრობლემები მანქანებთან, მძღოლის ჯანმრთელობის პრობლემები ან ფორსმაჟორთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები. ამ შემთხვევაში კომპანია დაუკავშირდება კლიენტს და განიხილავს ყველა შესაძლო ვარიანტს, საუკეთესო გამოსავალის მოსაძიებლად.
5.2 BestBus Georgia– ს მიერ ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდება კლიენტს და დაუყოვნებლივ შეატყობინებს მას სიტუაციის შესახებ.
5.3 BestBus Georgia- ში ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, სტუმრები მიიღებენ უკვე გადახდილი თანხის სრულ ან ნაწილობრივ დაბრუნებას. 

6. სამოგზაურო დაზღვევა

6.1. BestBus Georgia არ იძლევა სამოგზაურო დაზღვევას, ამიტომ კლიენტმა უნდა მიიღოს სამოგზაურო დაზღვევა საკუთარ ქვეყანაში მინიმალური რეკომენდირებული ჯანმრთელობის დაზღვევით, ევაკუაციისა და რეპატრიაციის დაზღვევით. BestBus Georgia– ით ნებისმიერი მგზავრობის ყველა თარიღს და ეს დაზღვევა უნდა მოიცავდეს დაზიანებებს და გადაუდებელ შემთხვევებს სამედიცინო დახმარება. ხარჯები. მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ მომხმარებლებმა ასევე გააფართოვონ თავიანთი დაფარვა, რათა მოიცავდეს გაუქმებებსა და ნებისმიერ სხვა ხარჯებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლის დაკარგვის, დაზიანების, დაზიანების, დაგვიანების ან დისკომფორტის შედეგად. ტურის ღირებულებაში არ შედის კლიენტის დაზღვევა!

7. მარკეტინგული მასალები

7.1. კლიენტი თანახმაა, რომ BestBus Georgia– ს ნებისმიერ მოგზაურობაში მონაწილეობისას, სურათები, ფოტოსურათები ან ვიდეო შეიძლება გადაიღოს სხვა კლიენტებმა და / ან წარმომადგენლებმა ან BestBus Georgia– ს მძღოლმა, რომლებიც შეიძლება შეიცავდნენ ან წარმოადგენდნენ კლიენტს ნაწილობრივ ან სრულად. კლიენტი ადასტურებს, რომ ის ეთანხმება ნებისმიერ ასეთ სურათს, ფოტოს და ვიდეოს და ანიჭებს სამუდამო, უფასო, მსოფლიოში შეუქცევადი ლიცენზიას შპს BestBus Georgia– ს, მის პარტნიორებს და ანიჭებს გამრავლებას ნებისმიერი მიზნით (მარკეტინგისა და აქციების ჩათვლით). ) ამჟამად ცნობილი ან შემდგომში გამოგონილი ნებისმიერი საშუალებით, კლიენტის წინაშე დამატებითი ვალდებულებების ან კლიენტისათვის გადასახდელი კომპენსაციის გარეშე.

8. რისკი

8.1. მომხმარებელი აღიარებს, რომ ჩვენი სამოგზაურო პროდუქტების ბუნება სათავგადასავლო ხასიათისაა და შეიძლება შეიცავდეს მნიშვნელოვან რისკებს მომხმარებლის ჯანმრთელობისა და / ან უსაფრთხოებისათვის. ზოგადად, სათავგადასავლო მოგზაურობა სავსეა საფრთხეებით და კლიენტი აღიარებს, რომ მან განიხილა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ასეთი რისკები და მზად არის მიიღოს სრულად, ლეგალურად, ეს შესაძლებელია ამ მოგზაურობის დაჯავშნის დადასტურებით. კლიენტი ამით იღებს ყველა ამგვარ რისკს და ათავისუფლებს BestBus Georgia- ს ყველა პრეტენზიისა და რისკის გამომწვევი მიზეზებისაგან, რომელიც დაკავშირებულია რაიმე სახის დაკარგვასთან, დაზიანებასთან, დაზიანებასთან ან სიკვდილთან ამ მოგზაურობებში თანდაყოლილი რისკების შედეგად, მათ შორის სათავგადასავლო მოგზაურობებში, ველური და შორეული ადგილების მონახულებაში და მონაწილეობაში. სათავგადასავლო აქტივობებში, როგორიცაა საფეხმავლო ბილიკებში შემავალი.

9. ფორს-მაჟორი

9.1. BestBus Georgia პასუხს არ აგებს ნებისმიერი დაკარგვაზე, დაზიანებაზე ან შეღწევაში, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ბუნებრივი კატასტროფების ან სხვა ფორსმაჟორის შედეგად, მათ შორის,: ხანძარი, ვულკანის ამოფრქვევა, დაბინძურება. გარემო, უამინდობა, მიწისძვრა, წყლის დაბალი ან მაღალი დონე, წყალდიდობა, წყლის ან ელექტროენერგიის უკმარისობა ან შეფერხებები, ტროპიკული ქარიშხლები, ბუნტი ან სამოქალაქო კომისია ან არეულობა და მსგავსი ხასიათის ნებისმიერი სხვა ქმედება, დივერსიები, დაპატიმრებები, გაფიცვები ან ოპერაციების შეფერხება, მმართველების ან ხალხთა შეზღუდვა, ექსპროპრიაცია, ტერორისტული აქტები, ომი, აჯანყება, საკარანტინო შეზღუდვები, სამთავრობო სამედიცინო რჩევები ან ნებისმიერი სახის გაფრთხილება, მთავრობის დაპატიმრებები, უარი ან გაუქმება, ნებისმიერი სამთავრობო უწყების ან ნებისმიერი ლიცენზიის შეჩერება ან შეფერხება , ნებართვა ან ავტორიზაცია, მისი მოცულობით გამოწვეული ზიანი პროექტის ან სამოგზაურო მომსახურების მიმწოდებელი და მისი საშუალებები, ან სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები ან რაიმე სხვა გაუთვალისწინებელი ფაქტორები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ან ზღუდავს მის შესაძლებლობას შეასრულოს ნებისმიერი სახელშეკრულებო პირობები ამ პირობებიდან რომელიმე გამოყენების შემთხვევაში, BestBus Georgia თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, განთავისუფლებულია შესრულებისაგან და თავისუფლდება შესრულებისაგან.

loading